Entries by 0966711711

Gieo Và Ươm Mai Bằng Hạt

Gieo và ươm bằng hạt đều cần tuân thủ theo cách chung của cây trồng. Tuy nhiên với loại hoa mai tưởng chừng như rất đơn gian nhưng không hề đơn giản chút nào. Khi gieo và ươm hạt giống bất kỳ nào, ta cần phải biết đặc tính sinh học của nó đảm bảo […]