Những bài thơ về hoa mai

Hoa mai rất sặc sỡ khi mùa xuân đến từ xưa cho đến nay Vị danh tướng đời Trần từng đánh tan quân Nguyên ở bến Chương Dương cũng là thi khách thường nói “giải đảo đông phong phú bất thi ’’ nghĩa là “Đè ngược gió đông mà ngâm một bài thơ” hãy nói về hoa mai trong bài thơ của ông

Những bài thỏ Hoa Mai

 

  1. Thi hào Trần Quang Khải(1240-1294)

Vị danh tướng đời Trần  từng  đánh tan quân Nguyên  ở bến Chương Dương cũng là thi khách thường nói “giải đảo đông phong phú bất thi ’’ nghĩa là “Đè ngược gió đông mà ngâm một bài thơ” hãy nói về hoa mai trong bài thơ của ông

Bến đò Lưu Gia

Đò lưu cây cối ngất lưng trời

Thửơ nọ xuôi đông đã ghé chơi

Tháp cổ đình sông làn nước chảy

Đền hoang mỗ cổ sấu sành ngồi

Dư đồ phủ ấy bao nhiêu dặm ?

Non nước triều xưa trải mấy đời

Qua viếng làng thơ đầu đã bạc

Hoa mai như tuyết chiếu lòng vời

Ngô Tất Tố dịch

(bến đò Lưu Gia ,làng Lưu Xá

Tỉnh Hưng Yên , nơi Lý Huệ Tôn chạy lánh nạn ,khi Quách Bốc làm phản)

 Vườn Phúc Hưng

Lượn quanh bến phúc, nước theo vời.

Mấy mẫu vườn quê khá thảnh thơi.

Tan tuyết bờ mai châu hết nụ.

Quang mây đỉnh trúc ngọn đâm chồi.

Nắng lên mời khách pha chè thưởng,

Mưa tạch sai hề gở thuốc coi.

Xa ngóng hải nam im khói lửa

Trên giường nghiêng ngữa nhẹ hồn mai.

Ngô tất tố dịch

Chiêu Minh Đại vương Trần Quang Khải làm chức tể tướng , lại có lúc cầm quân đánh giặc , nhưng rất hiếu học có tài văn thơ,

 tính tình tao nhả như ẩn sĩ .Chỗ ở ông được đặc tên là Phúc Hưng Yên

  1. Thisĩ vô danh đời Trần (khoảng năm1300)

Bắc xứ đề Quế lâm dịch

Đi sứ bắc (Trung Hoa ) đề trạm quốc lâm

Canh khuya quán trọ lạnh như tờ ,

Sương gió đầu tiên dạ vẫn vơ.

Đầu ngựa bóng roi theo ngọn gió ,

Hoa mai nước cũ giục hồn mơ.

Mặt quen đất khách vằng trăng tỏ

Tên bặt chân trời bóng nhạn thưa.

Cái trí xông mây rày chửa toại.

Vổ đùi …cho bổng giọng ngâm thơ.

 Ngô Tất Tố dịch

 

3.Thiền sư Quyền Quang (1254-1334)

Vị tổ thứ ba phái thiền trúc lâm đời Trần  cũng là mộ thi nhân , trong thơ cũng hay nói tới hoa mai

Vằng vặc trăng mai ánh nước ,

Hiu hiu gió trúc ngậm sênh

Người hoa tươi tốt cảnh hoa lạ

Mầu thích ca nào thử hữu tình ?

Một bài thơ khác của thiền sư Huyền Quang về mai:

Hoa mai

Rắp xin trời hỏi lối lên ,

Núi băng bóng lẻ ,ngang nhiên chăng đời.

Bẻ bề đâu để nắm chơi ,

Màu xuân muốn mượn cho nguôi bệnh già

(Ngô Linh Ngọc dịch)

Huyền Quang Đại sư còn tôn mai lên ngôi vị: “Ngự Sự Đài”

“Ngự sự mai hai hàng chầu ráp ,

Trượng phu tùng mấy chặng phò quanh”

Ngự sử mai , trượng phu tùng ,quân tử trúc , được gọi là “tam ích hữu” nghĩa là ích giã tam hữu

 

4.Thi sĩ Nguyễn Trung Ngạn “1289-1370”

Thi nhân đời trần ,mười sáu tuổi đỗ Hoàng Giáp cùng khoa  với trạng nguyên Mạc Đỉnh Chi, người có thơ “ hay không kém gì đời thịnh Đường ” đã lấy cốt cách của mai ví với cốt cách của chính ông

“Dã mai cốt cách  nguyên phi tục ,

Hải hạc phong tư tự bất quần.

Cốt cách mai rừng nguyên chẳng tục,

Phong tư bạc bể vốn không đàn”

 (Tiểu luận văn học Mai Quốc Liên )

Thơ ông cũng đẹp như ánh mai rừng

Trích trong cuốn kỹ thuật trồng mai ,chương 3.những bài thơ về mai(còn tiếp)

Của ông Huỳnh Văn Thới

Hoa mai Việt Nam

0 replies

Để lại một đánh giá

Bạn có muốn tham gia cuộc trao đổi?
Có thể thỏa sức thảo luận!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *